aktualności

Rośliny lecznicze w Drugiej Księdze “Kanonu” Ibn Sīny (Awicenny) – Recepcja w języku niemieckim (w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych)

ZOBACZ WĘCEJ → Medicinal Plants in the Second Book of Ibn Sīnā’s Qānūn – The Reception in German Vernacular (in…

Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych w pigułce

“18 czerwca 2020r. odbył się zorganizowany przez Uniwersytet Otwarty UW wykład online „Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych…

KONFERENCJA pt. „Lekarz jako autor i bohater literacki 4: Lekarz w czasach zarazy”.

Organizatorzy IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zapraszają do: “zgłaszania referatów na konferencję „Lekarz jako autor i bohater literacki 4: Lekarz w…

Company

Historia medycyny
"jest to nauka o rozwoju myśli lekarskiej i formach praktyki lekarskiej,
o zdrowiu i chorobie człowieka (zarówno w sensie indywidualnym
jak i społecznym) w aspekcie historycznym"*
a każdy nowy dzień tworzy jej ciąg dalszy...

*T. Brzeziński, Dzieje historii medycyny, w: Historia medycyny",
Warszawa, 2004, s. 13.

Company

" Nie jest łatwe ustalenie początków historii medycyny jako nauki. Momentem
uchwytnym dla dzisiejszych badaczy jest ukazanie się pierwszych dzieł, opisujących medycynę i medyków wyłącznie z historycznego punktu widzenia"*. Pierwsze z nich traktowały o życiu lekarzy przeszłości.

*T. Brzeziński, Dzieje historii medycyny, w: Historia medycyny",
Warszawa, 2004, s. 13.

Company

Za początek biograficznego okresu historii medycyny przyjmuje się napisanie przez lekarza Ibn Abi Usejbiego (zm. ok. 1270r. po Chr.) biografii ponad 432 lekarzy, od starożytnych Greków po współczesnych autorowi. "Ta pouczająca i zabawna historia medycyny – pierwsza tego rodzaju – jest najwcześniejszą wszechstronną historią medycyny".

*https://scholarlyeditions.brill.com/lhom/

Exit full screenEnter Full screen

O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX wieku …

Po zakończeniu wojny zakłady historii medycyny stanowiące integralną część wydziałów lekarskich, podobnie jak inne placówki naukowe uczelni wyższych, borykały się…

HISTORIA MEDYCYNY JAKO SPOSÓB NA ŻYCIE

(więcej…)

Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach

Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach jest propozycją spojrzenia na dzieje nauki i sztuki lekarskiej przez pryzmat sześciu, zdaniem autora, głównych…

EPIDEMIE

Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych w pigułce

“18 czerwca 2020r. odbył się zorganizowany przez Uniwersytet Otwarty UW wykład online „Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych…

ZARAZA, CHOROBA I ŚMIERĆ WE WCZESNYM CHRZEŚCIJAŃSTWIE

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru “Vox Patrum” poświęconego bardzo aktualnej tematyce – plagom, chorobom i śmierci. W związku z wyjątkową…

EPIDEMIA: ZNACZENIE TERMINU

Jakich terminów używali autorzy antyczni, by przedstawić trapiące ówczesną ludzkość choroby zakaźne? Od kiedy i kto z nich posługiwał się…

szpitale

MUZEA
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA

STANOWY SZPITAL DLA PIELGRZYMÓW (PILGRIM STATE HOSPITAL) CZYLI MIEJSCE, W KTÓRYM ŚMIERĆ POMAGAŁA ŻYWYM

Niech rozmowa ustanie. Niech śmiech zniknie. To jest miejsce, w którym śmierć rozkoszuje się pomaganiem żywym. W niektórych udokumentowanych przypadkach,…

LAZARETY ARMII FRANCUSKIEJ NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU W 1806 I 1807 R.

Możliwość ustalenia usytuowania szpitali polowych jest rzeczą dość istotną. Pozwala na weryfikację często odnajdywanych miejsc pochówków, gdzie pozostałości materialne w…

NAJSTARSZE MIEJSKIE SZPITALE POLSKIEGO WILNA (DO 1939 R.)

Funkcjonowanie opieki szpitalnej w Wilnie ma swoje długą, bo przeszło 300-letnią tradycję. Bowiem, jak twierdzą niektórzy, w tym mieście miała…

szpitale

ZAPOMNIANE?
Slide
OdtwórzPlay
PAŃSTWOWY SZPITAL PIELGRZYMA
(Pilgrim State Hospital)

ROK ZAŁOŻENIA 1929

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY DLA OBŁĄKANYCH W NORWICH
(Norwich State Hospital for the Insane)

ROK OTWARCIA 19O4

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY W ALLENTOWN
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL w Brownsville
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912-1916

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL ZAKAŹNY W HRABSTWIE ESSEX
(The Essex County Isolation Hospital)

ROK ZAŁOZENIA 1932

Slide

seminarium

ZDROWIE I CHOROBA

Na rozumienie terminów zdrowia i choroby mają wpływ między innymi:​ osiągnięcia naukowe, czynniki społeczno- kulturowe. ​ekonomiczno-polityczne, ideologiczne, a znaczenia tych…

KIEDY LEKARZ, TO LEKARZ, KIEDY CHIRURG, TO CHIRURG

  Nie użyję noża, nawet w przypadku tych, którzy cierpią z powodu kamieni, ale zostawię to tym, którzy są wyszkoleni…

… WIEDZIEĆ WIECEJ NA CORAZ WĘŻSZY TEMAT. ZAGADNIENIA WPROWADZĄCE W HISTORIĘ MEDYCYNY

  (więcej…)

Slide
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν
PRZYSIĘGA HIPOKRATESA
"Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę..."
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE*
"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu..."
* obowiązujące współcześnie w Polsce
Hippocrates: "Opera omnia", Lipsk 1892, tom 2. tłum. z greckiego G. Piankówna i K. Kreyserowa
Skip to content