aktualności

SZTUKA UZDRAWIANIA W MALARSTWIE I GRAFICE EPOKI NOWOŻYTNEJ

Utożsamiający związek pomiędzy medycyną i sztuką wynika już z klasycznej definicji sztuki pochodzącej od Arystotelesa, a rozwiniętej przez św. Tomasza…

VITA BREVIS ARS LONGA… Wystawa w Muzeum Historii Medycyny WUM

Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na wystawę pt: „ VITA BREVIS ARS LONGA…” w Centrum Biblioteczno – Informacyjnym,…

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. “Dzieciństwo. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”

I edycja konferencji naukowych organizowanych dzięki współpracy SKN Historii Nauk Medycznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja…

historia

O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX wieku …

Po zakończeniu wojny zakłady historii medycyny stanowiące integralną część wydziałów lekarskich, podobnie jak inne placówki naukowe uczelni wyższych, borykały się…

Historia medycyny jako sposób na życie

(więcej…)

Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach

Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach jest propozycją spojrzenia na dzieje nauki i sztuki lekarskiej przez pryzmat sześciu, zdaniem autora, głównych…

epidemie

Rośliny lecznicze stosowane w czasie morowego powietrza opisane w “Zielniku” Szymona Syreniusza (1613)

Zanim poznano skuteczne metody leczenia i zapobiegania epidemicznym chorobom zakaźnym, próbowano je zwalczać, wykorzystując środki pochodzenia naturalnego. Do XVIII w.…

Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych w pigułce

“18 czerwca 2020r. odbył się zorganizowany przez Uniwersytet Otwarty UW wykład online „Prawdy i mity epidemiologiczne, czyli historia chorób zakaźnych…

ZARAZA, CHOROBA I ŚMIERĆ WE WCZESNYM CHRZEŚCIJAŃSTWIE

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru “Vox Patrum” poświęconego bardzo aktualnej tematyce – plagom, chorobom i śmierci. W związku z wyjątkową…

Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA

szpitale/muzea

Lekarze i chirurdzy w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII–XVIII wieku

Był lecznicą wielooddziałową i wielofunkcyjną, przystosowaną do kuracji różnorodnych chorób, co w wtedy było zjawiskiem wyjątkowym. Znajdowało się w nim…

STANOWY SZPITAL DLA PIELGRZYMÓW (PILGRIM STATE HOSPITAL) CZYLI MIEJSCE, W KTÓRYM ŚMIERĆ POMAGAŁA ŻYWYM

Niech rozmowa ustanie. Niech śmiech zniknie. To jest miejsce, w którym śmierć rozkoszuje się pomaganiem żywym. W niektórych udokumentowanych przypadkach,…

LAZARETY ARMII FRANCUSKIEJ NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU W 1806 I 1807 R.

Możliwość ustalenia usytuowania szpitali polowych jest rzeczą dość istotną. Pozwala na weryfikację często odnajdywanych miejsc pochówków, gdzie pozostałości materialne w…

zapomniane?

Slide
OdtwórzPlay
PAŃSTWOWY SZPITAL PIELGRZYMA
(Pilgrim State Hospital)

ROK ZAŁOŻENIA 1929

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY DLA OBŁĄKANYCH W NORWICH
(Norwich State Hospital for the Insane)

ROK OTWARCIA 19O4

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY W ALLENTOWN
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL w Brownsville
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912-1916

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL ZAKAŹNY W HRABSTWIE ESSEX
(The Essex County Isolation Hospital)

ROK ZAŁOZENIA 1932

seminarium

ZDROWIE I CHOROBA

Na rozumienie terminów zdrowia i choroby mają wpływ między innymi:​ osiągnięcia naukowe, czynniki społeczno- kulturowe. ​ekonomiczno-polityczne, ideologiczne, a znaczenia tych…

KIEDY LEKARZ, TO LEKARZ, KIEDY CHIRURG, TO CHIRURG

  Nie użyję noża, nawet w przypadku tych, którzy cierpią z powodu kamieni, ale zostawię to tym, którzy są wyszkoleni…

… WIEDZIEĆ WIECEJ NA CORAZ WĘŻSZY TEMAT. ZAGADNIENIA WPROWADZĄCE W HISTORIĘ MEDYCYNY

  (więcej…)

Slide
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν
PRZYSIĘGA HIPOKRATESA
"Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę..."
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE*
"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu..."
* obowiązujące współcześnie w Polsce