HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

Slide
Oftalmologia, czyli nauka o oczach,
w wybranych tekstach
od IV w. przed Chr. do VII w. po Chr.

STUDIUM HISTORYCZNE

ŁUKASZ KARCZEWSKI

Odtwórz
Slide
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
KOBIETY I MEDYCYNA z cyklu
„Lekarz jako autor i bohater literacki”
20-21.11.2024
Wrocław
Odtwórz
Slide
IV edycja
interdyscyplinarnej konferencji naukowej
MEDICINE ANTIQUA,
MEDIAEVALIS ET MODERNA
Historia – filozofia – religia IV
5-6.03.2024
Kielce
Odtwórz
Slide 1
Hippokrates
V/IV w. przed Chr.
“EPIDEMIE”

* “lekarz jest sługą sztuki [lekarskiej],
a pacjent z pomocą lekarza musi walczyć z chorobą”

**”w praktyce lekarskiej należy [hołdować] dwóm zasadom:
pomagać lub [przynajmniej] nie szkodzić”

Epidemie, K. I i III, tłum. ANNA GŁUSIUK, JUDYTA KRAJEWSKA
Slide 1
AURELUSz KORNELIUSZ CELSUS
I WIEKprzed Chr. / I WIEK PO CHR.
“De medicina”

“W tej księdze zaś przedstawię te mieszanki, których znajomość pożądaną była przy leczeniu wyłożonych poprzednio słabości, jako też potrzebne do leczenia chorób, o których zaraz mówić będziemy, przyłączając do tego zarazem uwagi ogólnie obowiązujące. Lekarstwa stosowane tylko w pojedynczych chorobach lub w małej liczbie wypadków odniosę do miejsc im należnych”*

*A. Korneliusza Celsa O lecznictwo ksiąg ośmioro, tłum. Henryk Łuczkiewicz, Warszawa 1889, s. 275.
Slide 1

Galen
z Pergamonu

II/III wiek po chr.

O moich własnych ksiĘgach
(De libris propriis liber)
(Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)

“Wielu spośród współczesnych lekarzy i filozofów nie potrafi poprawnie [ze zrozumieniem] czytać, a jednak często nauczają tej największej i najwspanialszej nauki – spośród wszystkich sztuk – którą jest filozofia lub medycyna. Tego rodzaju zaniedbania [w wykształceniu] miały swój początek wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem, jednak nie osiągnęło [wówczas] jeszcze takiej skrajności jak ma to miejsce w czasach obecnych”.

C.G. Kühn, “Claudii Galeni opera omnia”, vol. XIX, Leipzig: Knobloch, 1821, s. 8.
→ KARCZEWSKI, ŁUKASZ, & KRAJEWSKA, JUDYTA, (2023). GALEN Z PERGAMONU, O MOICH WŁASNYCH KSIĘGACH. VOX PATRUM, 86, 123–162.
Slide
Razes
Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ ar-Rāzī (854-925), Rhazes
“Pisząc tę książkę, modliłem się do Boga, aby kierował i prowadził mnie do prawdy. Smuci mnie [mój] sprzeciw i krytyka Galena, człowieka, z którego morza wiedzy wyciągnąłem wiele. Rzeczywiście, on jest Mistrzem, a ja jestem uczniem. Chociaż ten szacunek i uznanie [dla niego] pozostanie, nie powinienem przestać wątpić [i pisać o tym], co jest błędne w jego teoriach. Wyobrażam sobie i czuję głęboko w moim sercu, że Galen wybrał mnie do realizacji tego zadania, a gdyby żył, pogratulowałby mi tego, co robię. Mówię to, ponieważ celem Galena było poszukiwanie i znajdowanie prawdy oraz wyprowadzenie światła z ciemności. Żałuję, że [już] nie żyje i nie może przeczytać tego, co napisałem*.
* 1. Por. B. Saad – O. Said, “Greco-Arab and Islamic Herbal Medicine: Traditional System, Ethics, Safety, Efficacy, and Regulatory Issues”, New York 2011

* 2. Por. ł. Karczewski, J. Krajewska, “Galen z Pergamonu, O porządku moich własnych ksiąg dla Eugenianosa(De ordine librorum suorum ad Eugenianum)(ΠερὶτῆςτάξεωςτῶνἰδίωνβιβλίωνπρὸςΕὐγενιανόν)”, VOX PATRUM 82(2022)
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM – SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM – SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM – SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Slide
OdtwórzPlay
PAŃSTWOWY SZPITAL PIELGRZYMA
(Pilgrim State Hospital)

ROK ZAŁOŻENIA 1929

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY DLA OBŁĄKANYCH W NORWICH
(Norwich State Hospital for the Insane)

ROK OTWARCIA 19O4

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY W ALLENTOWN
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL w Brownsville
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912-1916

Slide
Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL ZAKAŹNY W HRABSTWIE ESSEX
(The Essex County Isolation Hospital)

ROK ZAŁOZENIA 1932

Slide

 

Slide
PRZYSIEGA HIPOKRATESA
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν
“Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę…”
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE*
“Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu…”
* obowiązujące współcześnie w Polsce
Skip to content