Slide

29-30.09.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa

MUZEALNICTWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE.
TRADYCJE – PROBLEMY – PERSPEKTYWY
Slide

27-28.10.2023

IV Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji

ZIELARSTWO I ZIOŁOLECZNICTWO
PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ
Slide 1
Hippokrates
V/IV w. przed Chr.
"EPIDEMIE"

"lekarz jest sługą sztuki [lekarskiej], a pacjent z pomocą lekarza musi walczyć z chorobą"

"w praktyce lekarskiej należy [hołdować] dwóm zasadom: pomagać lub [przynajmniej] nie szkodzić"

Epidemie, K. I i III, tłum. ANNA GŁUSIUK, JUDYTA KRAJEWSKA
Slide 1

Galen
z Pergamonu

II/III wiek po Chr.

(De libris propriis liber)
(Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)

"Wielu spośród współczesnych lekarzy i filozofów nie potrafi poprawnie [ze zrozumieniem] czytać, a jednak często nauczają tej największej i najwspanialszej nauki - spośród wszystkich sztuk - którą jest filozofia lub medycyna. Tego rodzaju zaniedbania [w wykształceniu] miały swój początek wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem, jednak nie osiągnęło [wówczas] jeszcze takiej skrajności jak ma to miejsce w czasach obecnych".

C.G. Kühn, "Claudii Galeni opera omnia", vol. XIX, Leipzig: Knobloch, 1821, s. 8. tłum. Łukasz Karczewski, judyta Krajewska
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Genius
OdtwórzPlay
SZPITAL ŚW. KRZYŻA I ŚW. PAWŁA
W BARCELONIE
Savage Kingdom
OdtwórzPlay
MUZEUM - SZPITAL
ŚW. BARTŁOMIEJA W LONDYNIE
Planet Earth II
OdtwórzPlay
SACRA INFERMERIA
VALETTA, MALTA
Slide 1
AURELUSz KORNELIUSZ CELSUS
"De medicina"

"W tej księdze zaś przedstawię te mieszanki, których znajomość pożądaną była przy leczeniu wyłożonych poprzednio słabości, jako też potrzebne do leczenia chorób, o których zaraz mówić będziemy, przyłączając do tego zarazem uwagi ogólnie obowiązujące. Lekarstwa stosowane tylko w pojedynczych chorobach lub w małej liczbie wypadków odniosę do miejsc im należnych"*

*A. Korneliusza Celsa O lecznictwo ksiąg ośmioro, tłum. Henryk Łuczkiewicz, Warszawa 1889, s. 275.
Slide
OdtwórzPlay
PAŃSTWOWY SZPITAL PIELGRZYMA
(Pilgrim State Hospital)

ROK ZAŁOŻENIA 1929

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY DLA OBŁĄKANYCH W NORWICH
(Norwich State Hospital for the Insane)

ROK OTWARCIA 19O4

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL STANOWY W ALLENTOWN
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL w Brownsville
(Allentown State Hospital)

ROK OTWARCIA 1912-1916

Slide
OdtwórzPlay
SZPITAL ZAKAŹNY W HRABSTWIE ESSEX
(The Essex County Isolation Hospital)

ROK ZAŁOZENIA 1932

 

Slide
PRZYSIEGA HIPPOKRATESA
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν
"Przysięgam na Apollina, lekarza, na Asklepiosa, Hygieę i Panaceę..."
PRZYRZECZENIE LEKARSKIE*
"Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu..."
* obowiązujące współcześnie w Polsce
Skip to content