O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX wieku …

Po zakończeniu wojny zakłady historii medycyny stanowiące integralną część wydziałów lekarskich, podobnie jak inne placówki naukowe uczelni wyższych, borykały się z wieloma problemami natury materialnej, ale przede wszystkim personalnej.

ZOBACZ WIĘCEJ ↓

w artykule Magdaleny Paciorek “O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX w. w świetle sprawozdania Ministerstwa Zdrowia” w: “MEDYCYNA NOWOŻYTNA” – Tom 27 – Zeszyt 2 (2021 r.), s.111-135.