ŚREDNIOWIECZE

Trudny poród w średniowieczu

Każdy poród, bez względu na status społeczny kobiety, wiązał się z dużym ryzykiem …

Kauteryzacja (przyżegania) w XI wieku. Opis przypadku.

Oryginalny przypadek kauteryzacji z XI wieku odkryty w 2018 roku we Włoszech przedstawił …

Pseudo-Dioskuridesa wiedza o roślinach

Wczesne łacińskie średniowiecze nie interesowało się teorią medycyny, ale pieczołowicie …