KALENDARIUM XIX WIEK

STRONA W PRZYGOTOWANIU – ZAPRASZAMY WKRÓTCE

KALENDARIUM XIX WIEKU

1800

Sir Humphry Davy odkrywa właściwości znieczulające podtlenku azotu

1818

James Blundell dokonuje pierwszej udanej transfuzji ludzkiej krwi

1842

Crawford W. Long  był pionierem w znieczuleniu ogólnym. 30 marca 1842 roku po raz wykorzystał w tym celu eter.
 domena publiczna
ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE:  The Crawford W. Long Museum

1844

Dr Horace Wells używa podtlenku azotu jako środka znieczulającego
 domena publiczna
ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE:   Horace Wells and Anæsthesia, “Nature” 161(1948), s. 123-124.

1846

William Morton, jako pierwszy opublikował proces wykorzystania właściwości znieczulających podtlenku azotu
 domena publiczna
ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE:   Historical memoranda relative to the discovery of etherization, and to the connection with it of the late Dr. William T. G. Morton : Boston (Mass.). Citizens : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

1847

Ignaz Semmelweis jako pierwszy zastosował dezynfekcję rąk przed badaniem kobiet po porodzie co spowodowało radykalne zmniejszenie się wśród nich śmiertelności na gorączkę połogową.
 domena publiczna
ZOBACZ WIĘCEJ NA STRONIE:   Ignaz Semmelweis: “The Savior of Mothers” On the 200th Anniversary of the Birth