26 maja, 2022

LITERATURA

ON – LINE (rÓWNIEŻ W OTWARTYM DOSTĘPIE)

STRONA W PRZYGOTOWANIU!


HIPPOKRATES. “DWIE KSIĘGI HIPOKRATESA” tłumaczył Henryk Łuczkiewicz

“O powietrzu, wodach i okolicach”
“O lecznictwie pierwotnem”
“Przykazanie (Hipokrata)”

zobacz

Hippocrates: Oeuvres complètes d’Hippocrate. 2

Corpus Hippocraticum

Aphorismi (Ἀφορισμοί)

L 150 Hippocrates IV Nature Of Man Heracleitus,  LatinGreekClassicsLoeb Collection

zobacz

1. De articulis (Περὶ ἄρθρων)

L 149 Hippocrates III On Wounds In The Head Surgery, Fractures Joints

zobacz

2. De articulis (Περὶ ἄρθρων)

Hippocratis Opera quae feruntur omnia, hrsg. v. H. Kühlewein, Bd. II, Leipzig 1902

zobacz

De capitis vulneribus (Περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων)

Hippocratis De capitis vulneribus, edidit, in linguam Anglicam vertit, commentatus est M. Hanson, CMG I 4,1, Berlin 1999

zobacz

De carnibus (Περὶ σαρκῶν)

Hippocrates, with an English translation by Hippocrates; Heraclitus, of Ephesus. On the universe; Jones, W. H. S. (William Henry Samuel), 1876-1963; Potter, Paul, 1944-; Withington, E. T. (Edward Theodore)

zobacz

De decente habitu (Περὶ εὐσχημοσύνης)

Hippocratis Indices librorum, Iusiurandum, Lex, De arte, De medico, De decente habitu, Praeceptiones, De prisca medicina, De aere locis aquis, De alimento, De liquidorum usu, De flatibus, edidit J. L. Heiberg, CMG I 1, Leipzig et Berlin 1927

zobacz

De medicina

1. De coroporis humani appellationibus
Περὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων

2. De coroporis humani appellationibus
Περὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων

De vesicae renumque morbis: De purgantibus medicamentis. De partibus corporis humani

zobacz

Quaestiones medicinales
Ἰατρικὰ ἐρωτήματα

Short Description

zobacz

De renum et uesicae morbis
Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς καὶ κύστει παθῶν

Adversus eos, qui de typis scripserunt

[De affectuum renibus insidentium dignotione et curatione]

De alimentorum facultatibus

De anatomicis administrationibus

(X–XV nur arab.)

zobacz

De antidotis

Hapanta. Opera omnia. Editionem curavit Carolus Gottlob Kühn by GalenAssmann, Friedrich WilhelmGalen. Opera omniaKühn, Karl Gottlob, 1754-1840

zobacz

Ars medica

Hapanta. Opera omnia. Editionem curavit Carolus Gottlob Kühn by  GalenAssmann, Friedrich WilhelmGalen. Opera omniaKühn, Karl Gottlob, 1754-1840
Publication date: 1821

zobacz

De causis pulsuum

Collectiones medicae

1. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri I-VIII, edidit J. Raeder, CMG VI 1,1, Leipzig et Berlin 1928
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

 2. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri IX-XVI, edidit J. Raeder, CMG VI 1,2, Leipzig et Berlin 1929
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

3. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri XXIV-XXV. XLIII-XLVIII, edidit J. Raeder, CMG VI 2,1, Leipzig et Berlin 1931
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

4. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri XLIX-L, libri incerti, eclogae medicamentorum, edidit J. Raeder, CMG VI 2,2, Leipzig et Berlin 1933
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri XLIX-L, libri incerti, eclogae medicamentorum, edidit J. Raeder, CMG VI 2,2, Leipzig et Berlin 1933
Collectiones medicae (libri incerti)
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

1892 R. “DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA RUDOLFA VIRCHOWA I JEJ ZNACZENIE DLA MEDYCYNY” napisał Edward Przeworski

Oribasii Synopsis ad Eustathium, Libri ad Eunapium, edidit J. Raeder, CMG VI 3, Leipzig et Berlin 1926
Πρὸς Εὐνάπιον περὶ εὐπορίστων
Libri ad Eunapium

Oribasii Synopsis ad Eustathium, Libri ad Eunapium, edidit J. Raeder, CMG VI 3, Leipzig et Berlin 1926
Σύνοψις πρὸς Εὐστάθιον τὸν υἱὸν αὐτοῦ
Synopsis ad Eustathium

1865 R. “O CHOLERZE. KLINICZNY WYKŁAD PROF. DIETLA”. napisał ?. Falęcki

1851 R. JÓZEF DIETL “O LECZENIU ZAPALENIA PŁUC BEZ UPUSTU KRWI”

1878 R. JÓZEF DIETL. “WSPOMNIENIE POŚMIERTNE” napisał L. Blumenstok

Short Description

zobacz

JÓZEF DIETL (1804-1878). “ZE WSPOMNIEŃ RODZINNYCH” napisał Jerzy Dietl

ADAM BOCHENEK. “ANATOMIA CZŁOWIEKA. Podręcznik dla słuchaczów szkół wyższych i lekarzy”. T.1

ADAM BOCHENEK. “ANATOMIA CZŁOWIEKA. “Podręcznik dla słuchaczów szkół wyższych i lekarzy”. T.2

ADAM BOCHENEK. “ANATOMIA CZŁOWIEKA. “Podręcznik dla słuchaczów szkół wyższych i lekarzy”. T.3

ADAM BOCHENEK. “PODRĘCZNIK ODONTOLOGII. anatomia i rozwój jamy ustnej i zębów”. T.1.

1892 R. “DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA RUDOLFA VIRCHOWA I JEJ ZNACZENIE DLA MEDYCYNY” napisał Edward Przeworski

Skip to content