LITERATURA ON-LINE

Zasadniczym powodem, dla którego stosujemy przypisy i bibliografię jest wskazanie źródeł, z których korzystaliśmy, aby mogła powstać praca zaliczeniowa lub dyplomowa, rozprawa akademicka czy artykuł naukowy. Stosowanie przypisów nie tylko uwiarygodnia opisywane przez nas fakty umożliwiając czytelnikowi dotarcie do źródeł wiedzy, na których bazowaliśmy. Jest też niezmiernie istotnym aktem uznania intelektualnej własności autorów, którzy przyczynili się do rozwoju wiedzy w zakresie omawianej przez nas dziedziny…
Por. https://pg.edu.pl/documents/611754/16957348/Numeryczny_styl_cytowania.pdf

PAPIRUS EBERSA

ok. 1500 rok przed Chrystusem

Papyros Ebers: Das Hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift (Band 2): Glossar und Text

PAPIRUS SMITHA

OK. XVIII-XVII WIEKU PRZED CHRYSTUSEM

Papyrus Edwin Smith (Science in Ancient Egypt)

Short Description

zobacz

HIPPOKRATES

460-370 (?) PRZED CHRYSTUSEM

Zobacz także: CORPUS MEDICORUM GRAECORUM/LATINORUM

HIPPOKRATES. “DWIE KSIĘGI HIPOKRATESA” tłumaczył Henryk Łuczkiewicz

“O powietrzu, wodach i okolicach”
“O lecznictwie pierwotnem”
“Przykazanie (Hipokrata)”

zobacz

Hippocrates: Oeuvres complètes d’Hippocrate. 2

Corpus Hippocraticum

Aphorismi (Ἀφορισμοί)

L 150 Hippocrates IV Nature Of Man Heracleitus,  LatinGreekClassicsLoeb Collection

zobacz

1. De articulis (Περὶ ἄρθρων)

L 149 Hippocrates III On Wounds In The Head Surgery, Fractures Joints

zobacz

2. De articulis (Περὶ ἄρθρων)

Hippocratis Opera quae feruntur omnia, hrsg. v. H. Kühlewein, Bd. II, Leipzig 1902

zobacz

De capitis vulneribus (Περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τρωμάτων)

Hippocratis De capitis vulneribus, edidit, in linguam Anglicam vertit, commentatus est M. Hanson, CMG I 4,1, Berlin 1999

zobacz

De carnibus (Περὶ σαρκῶν)

Hippocrates, with an English translation by Hippocrates; Heraclitus, of Ephesus. On the universe; Jones, W. H. S. (William Henry Samuel), 1876-1963; Potter, Paul, 1944-; Withington, E. T. (Edward Theodore)

zobacz

De decente habitu (Περὶ εὐσχημοσύνης)

Hippocratis Indices librorum, Iusiurandum, Lex, De arte, De medico, De decente habitu, Praeceptiones, De prisca medicina, De aere locis aquis, De alimento, De liquidorum usu, De flatibus, edidit J. L. Heiberg, CMG I 1, Leipzig et Berlin 1927

zobacz

CELSUS

Dokładne czy tylko przybliżone daty jego narodzin i śmierci są nieznane, a dzięki krótkim wzmiankom o jego twórczości w dziełach: Institutio oratio Quintiliana oraz De Re Rustica Columelli , działalność Celsusa można datować na czasy rządów cesarza Augusta i Tyberiusza ( I w. przed Chr./I w. po Chr.)

ZOBACZ WIĘCEJ

De medicina

O lecznictwo ksiąg ośmioro

tłumaczył Henryk Łuczkiewicz

zobacz

PEDANIUS DIOSKURIDES

Πεδάνιος Διοσκουρίδης
40-90 Po Chrystusie

Zobacz także: The 1500th Anniversary (512-2012) of the Juliana Anicia Codex: An Illustrated Dioscoridean Recension

De materia medica (gr. Περὶ ὕλης ἰατρικῆς)

RUFUS Z EFEZU

I/II WIEK PO CHRYSTUSIE

Zobacz także: CORPUS MEDICORUM GRAECORUM/LATINORUM

1. De coroporis humani appellationibus
Περὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων

2. De coroporis humani appellationibus
Περὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου μορίων

De vesicae renumque morbis: De purgantibus medicamentis. De partibus corporis humani

zobacz

Quaestiones medicinales
Ἰατρικὰ ἐρωτήματα

De renum et uesicae morbis
Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς καὶ κύστει παθῶν

GALEN

Zobacz także:

1. “CORPUS MEDICORUM GRAECORUM/LATINORUM

2. Richard Durling, “A Dictionary of Medical Terms in Galen

3. Galen z Pergamonu, “Zarys empiryzmu”, tłumaczenie Artur Pacewicz, “Studia Philosophica Wratislaviensia”, Tom 9 Nr 1 (2014)

4. Galen “O szkołach dla początkujących”,TŁUMACZENIE ARTUR PACEWICZ, “Studia Philosophica Wratislaviensia” Tom IV (2009)

3. Karczewski Łukasz & Krajewska JUDYTA (2022). Claudius Galenus “De ordine librorum suorum ad Eugenianum”. Vox Patrum, 82, 265–294

4. KARCZEWSKI ŁUKASZ & KRAJEWSKA JUDYTA (2023). GALEN Z PERGAMONU, “O MOICH WŁASNYCH KSIĘGACH”. VOX PATRUM86, 123–162

Adversus eos, qui de typis scripserunt

[De affectuum renibus insidentium dignotione et curatione]

De alimentorum facultatibus

De anatomicis administrationibus

(X–XV nur arab.)

zobacz

De antidotis

Hapanta. Opera omnia. Editionem curavit Carolus Gottlob Kühn by GalenAssmann, Friedrich WilhelmGalen. Opera omniaKühn, Karl Gottlob, 1754-1840

zobacz

Ars medica

Hapanta. Opera omnia. Editionem curavit Carolus Gottlob Kühn by  GalenAssmann, Friedrich WilhelmGalen. Opera omniaKühn, Karl Gottlob, 1754-1840
Publication date: 1821

zobacz

De causis pulsuum

The Alphabet of Galen: Pharmacy from Antiquity to the Middle Ages

Rzeczywiście, on jest Mistrzem, a ja jestem uczniem… 

ORYBAZJUSZ

325-403 pO CHRYSTUSIE

Zobacz także: CORPUS MEDICORUM GRAECORUM/LATINORUM

Collectiones medicae

1. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri I-VIII, edidit J. Raeder, CMG VI 1,1, Leipzig et Berlin 1928
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

 2. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri IX-XVI, edidit J. Raeder, CMG VI 1,2, Leipzig et Berlin 1929
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

3. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri XXIV-XXV. XLIII-XLVIII, edidit J. Raeder, CMG VI 2,1, Leipzig et Berlin 1931
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

4. Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri XLIX-L, libri incerti, eclogae medicamentorum, edidit J. Raeder, CMG VI 2,2, Leipzig et Berlin 1933
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri XLIX-L, libri incerti, eclogae medicamentorum, edidit J. Raeder, CMG VI 2,2, Leipzig et Berlin 1933
Collectiones medicae (libri incerti)
(Ἰατρικαὶ συναγωγαὶ πρὸς Ἰουλιανόν)

1892 R. “DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA RUDOLFA VIRCHOWA I JEJ ZNACZENIE DLA MEDYCYNY” napisał Edward Przeworski

Oribasii Synopsis ad Eustathium, Libri ad Eunapium, edidit J. Raeder, CMG VI 3, Leipzig et Berlin 1926
Πρὸς Εὐνάπιον περὶ εὐπορίστων
Libri ad Eunapium

Oribasii Synopsis ad Eustathium, Libri ad Eunapium, edidit J. Raeder, CMG VI 3, Leipzig et Berlin 1926
Σύνοψις πρὸς Εὐστάθιον τὸν υἱὸν αὐτοῦ
Synopsis ad Eustathium

AVICENNA(ابن سینا, Ibn Sina) 

980-1037 PO CHRYSTUSIE

Canon Of Medicine

Ibn Abi Usaybi’a
(ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الشعري الخزرجي) 

1194 (1203)-1269(1270) PO CHRYSTUSIE

MAJMONIDES
‏موسى بن ميمون بن عبد الله القرطبي الإسرائيلي‎ 

(1135)-(1204) PO CHRYSTUSIE

JÓZEF DIETL

1804-1878

1851 R. JÓZEF DIETL “O LECZENIU ZAPALENIA PŁUC BEZ UPUSTU KRWI”

1878 R. JÓZEF DIETL. “WSPOMNIENIE POŚMIERTNE” napisał L. Blumenstok

Short Description

zobacz

JÓZEF DIETL (1804-1878). “ZE WSPOMNIEŃ RODZINNYCH” napisał Jerzy Dietl

Florence Nightingale

1820-1910

Źródło: https://www.florence-nightingale.co.uk

ADAM BOCHENEK

1875-1913

ADAM BOCHENEK. “ANATOMIA CZŁOWIEKA. Podręcznik dla słuchaczów szkół wyższych i lekarzy”. T.1

ADAM BOCHENEK. “ANATOMIA CZŁOWIEKA. “Podręcznik dla słuchaczów szkół wyższych i lekarzy”. T.2

ADAM BOCHENEK. “ANATOMIA CZŁOWIEKA. “Podręcznik dla słuchaczów szkół wyższych i lekarzy”. T.3

ADAM BOCHENEK. “PODRĘCZNIK ODONTOLOGII. anatomia i rozwój jamy ustnej i zębów”. T.1.

RUDOLF VIRCHOF

1849-1902

1892 R. “DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA RUDOLFA VIRCHOWA I JEJ ZNACZENIE DLA MEDYCYNY” napisał Edward Przeworski

ZDZISŁAW GAJDA

1930-

ZDZISŁAW GAJDA, “WSTĘP”, w: “DO HISTORII MEDYCYNY WPROWADZENIE”,