MEDICINE ANTIQUA,
MEDIEVALIS
ET MODERNA
KIEDY
5-6 MARCA
2024
GDZIE
UNIWERSTYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO
Miejsce obrad: Aula Rektoratu UJK, ul. Żeromskiego 5
W KIELCACH
ORGANIZATOR
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH
DZIEŃ II
MEDICINE ANTIQUA,
MEDIEVALIS
ET MODERNA
KIEDY
5-6 MARCA
2024
GDZIE
UNIWERSTYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO
Miejsce obrad: Aula Rektoratu UJK,
ul. Żeromskiego 5
W KIELCACH
ORGANIZATOR
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH

IV EDYCJA INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
HISTORIA – FILOZOFIA – RELIGIA
PROGRAM
5 marca 2024 (wtorek)
ZOBACZ DZIEŃ DRUGI 6 marca 2024 (środa)

10.30-10.45 – otwarcie konferencji: JM Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek  

 Moderator: prof. dr hab. Jerzy Rajman

 • 10.45-11.05 – prof. ucz. dr hab. Józef Cezary Kałużny (Instytut Historii UPJPII w Krakowie) Chrystus uzdrowiciel jako wzorzec leczenia ciała i duszy w Kościele pierwotnym. W świetle wybranych źródeł ikonograficznych oraz tekstów pisarzy wczesnochrześcijańskich.
 • 11.05-11.25 – prof. ucz. dr hab. Tatiana Krynicka (Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG) Izydor z Sewilli o medycynie – Etymologie księga IV.
 • 11.25-11.45 – prof. dr hab. Beata Wojciechowska (Instytut Historii UJK) Zachowanie lekarza wobec chorego w świetle XII-wiecznego traktatu z Salerno.  
 • 11.45-12.05 prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Instytut Historii UJD) Receptury Karla Franza Heintza w czasie epidemii dżumy w latach 1780-1781.
 • 12.05-12.25 – mgr Marta Kłak-Ambrożkiewicz (Muzeum Narodowe w Krakowie) Emocje, choroby i sposoby leczenia – z życia artysty Jana Matejki.

12.25-12.45 –  dyskusja   

12.45-13.45przerwa obiadowa   

 Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

 • 13.45-14.05 – dr inż. Anna Maria Wajda (Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej UPJP II w Krakowie) Oczyszczające i lecznicze właściwości wody w świetle tekstów biblijnych i pozabiblijnych.
 • 14.05-14.25 – prof. dr hab. Jerzy Rajman (Instytut Historii i Archiwistyki UKEN) Medycy mieszczanie krakowscy w XIV i początkach XV w.
 • 14.25-14.45 – prof. ucz. dr hab. Anna Szylar (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu) „Na ukąszenie żmii lub psa wściekłego” – receptury na medykamenty wyrabiane domowym sposobem (II poł. XVIII w.).
 • 14.45-15.05 – dr Olga Gaidai (Wydział Historii UW /Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) Profilaktyka i terapia dżumy w poglądach doktora Daniło Samojłowicza (1744-1805).
 • 15.05-15.25 – prof. ucz. dr hab. Jerzy Gapys, Filip Łoboda (Instytut Historii UJK) Epidemia tyfusu plamistego w więzieniu kieleckim w latach 1918-1919.

 15.25-15.45 – dyskusja

 15.45-16.05 – przerwa kawowa

Moderator: prof. dr hab. Beata Wojciechowska

 • 16.05-16.25 – prof. ucz. dr hab. Anna Tatarkiewicz (Instytut Historii UAM) Parturae locus – okoliczności porodu w starożytnej Grecji i Rzymie.
 • 16.25-16.45 – mgr Karol Zdziech (Instytut Historii UJK) Metafory o charakterze medycznym w listach papieża Grzegorza VII. 
 • 16.45-17.05 – dr Piotr Kardyś (PTH O. Skarżysko-Kamienna) Inkunabuły „medyczne” z kolekcji inkunabułów Biblioteki PAU w Krakowie.
 • 17.05-17.25 – prof. ucz. dr hab. Krzysztof Ratajczak (Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) Szpitalnictwo w zakonie św. Jana Jerozolimskiego w okresie średniowiecza.
 • 17.25-17.45  prof. ucz. dr hab. Jacek Pielas (Instytut Historii UJK) Sadyzm i choroba umysłowa w środowisku magnackim dawnej Rzeczypospolitej. Casus Warszyckich herbu Awdaniec w XVII wieku.
 • 17.45-18.05 – prof. ucz. dr hab. Marzena Marczewska (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK) Ludowi uzdrowiciele – obraz utrwalony w tekstach folkloru. 

18.05-18.25 – dyskusja 

18.30 – bankiet: Restauracja Pod Złotą Różą, Plac Moniuszki 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content