MEDICINE ANTIQUA,
MEDIEVALIS
ET MODERNA
KIEDY
5-6 MARCA
2024
GDZIE
UNIWERSTYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO
Miejsce obrad: Aula Rektoratu UJK, ul. Żeromskiego 5
W KIELCACH
ORGANIZATOR
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH
DZIEŃ II
MEDICINE ANTIQUA,
MEDIEVALIS
ET MODERNA
KIEDY
5-6 MARCA
2024
GDZIE
UNIWERSTYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO
Miejsce obrad: Aula Rektoratu UJK,
ul. Żeromskiego 5
W KIELCACH
ORGANIZATOR
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH

IV EDYCJA INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
HISTORIA – FILOZOFIA – RELIGIA
PROGRAM
6 marca 2024 (środa)
ZOBACZ DZIEŃ PIERWSZY   5 marca 2024 (wtorek)

Moderator: prof. ucz. dr hab. Jerzy Gapys

 • 9.00-9.20 – ks. dr Adam Wilczyński (Katedra Duchowości Systematycznej i Praktycznej KUL) Wybrane środki lecznicze w Etymologiach Izydyra z Sewilli.
 • 9.20-9.40 – dr Anna Głusiuk (Instytut Historii UKSW) „Marchew położona na ruszcie i zjedzona po prostu w ten sposób (…) oczyszcza drogi oddechowe i powiększa narządy płciowe”. Mistrz Bernardus Provincialis o afrodyzjakach, anafrodyzjakach, sposobach na bezpłodność i środkach stosowanych podczas porodu w traktacie pt. Commentarium super tabulas Salerni.
 • 9.40-10.00 – dr Agnieszka Szwach (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK) Motyw hysterica passio w „Poskromieniu złośnicy” i jego interpretacyjne implikacje.   
 • 10.00-10.20 – prof. ucz. dr hab. Katarzyna Justyniarska-Chojak (Instytut Historii UJK). Traktaty medyczne w księgozbiorach mieszczańskich (w świetle inwentarzy pośmiertnych z XVI–XVIII w.).
 • 10.20-10.40 – dr hab. Tomasz Ciesielski (Instytut Historii UO) Felczerzy w armiach Rzeczypospolitej czasów saskich.
 • 10.40-11.00prof. ucz. dr hab. Mariusz Nowak (Instytut Historii UJK) Właściwości wód uzdrowiska w słowackich Wyżnich Rużbachach i ich wykorzystanie do celów leczniczych w okresie XIX-XX w. (do 1939 r.).

11.00-11.20 – dyskusja  

11.20-11.40przerwa kawowa   

 Moderator: prof. ucz. dr hab. Krzysztof Ratajczak

 • 11.40-12.00 – dr Judyta Krajewska (Instytut Historii UKSW) Błędy w teoriach Galena według Razesa i Wesaliusza.
 • 12.00-12.20 – Mateusz Fitas (Collegium Medicum UJK) Zabiegi medyczne w świetle traktatu Albucasisa. Współczesny komentarz medyczny.
 •  12.20-12.40 – dr Dariusz Woźnicki (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD) Szpitale prowadzone przez zakony rycerskie na ziemiach polskich w średniowieczu.
 •  12.40-13.00 – prof. ucz. dr hab. Zofia Wilk-Woś (WSB Merito w Toruniu, Wydział Nauk Stosowanych w Łodzi) Medyk o medykach. Lekarze w dziele Chronica Polonorum Macieja z Miechowa.
 •  13.00-13.20 – prof. ucz. dr hab. Małgorzata Krzysztofik (Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK) Infirmaria chrześcijańska Mikołaja z Mościsk (1624). Dyskurs medyczny i religijny.
 •  13.20-13.40 – mgr Sarah Taylor-Jaskólska (Zakład Historii Wychowania, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) Od “zdrowego” rozsądku do wiedzy medycznej: zdrowie publiczne w wiktoriańskiej Anglii.

13.40-14.00 – dyskusja

14.00-14.45 – przerwa obiadowa

Moderator: prof. ucz. dr hab. Jacek Pielas

 • 14.45-15.05 – prof. ucz. dr hab. Lucyna Kostuch (Instytut Historii UJK) Koper, wąż i antyczna medycyna.
 • 15.05-15.25 – prof. ucz. dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka (Instytut Historii UJK) Czy Maciej z Miechowa był jatromatematykiem?
 • 15.25-15.45 – dr Kamil Szpunar (Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu) Obraz szydłowieckiej apteki w świetle dokumentów z pierwszej połowy XIX wieku.
 • 15.45-16.05 – dr n. med. Michał M. Skoczylas (Katedra Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Medyczny KUL) Pilzno, Urzędów, Opoczno, Gorzkowice, Grabów nad Prosną, Twardogóra, Śrem, Świdwin, Dusocin, etc., czyli o historii medycyny w ofercie turystycznej prowincji polskich.
 •  16.05-16.25mgr Paweł Pryt (Instytut Historii UJK) „Co do mego zdrowia…” – wyjazdy do uzdrowisk rodziny Wielopolskich w XIX oraz I połowie XX w.  

Zakończenie konferencji

 

 

Skip to content