Bunt Wesaliusza przeciw Galenowi, czyli “przypadek” Razesa w “Liber ad Almansorem”

Pierwszą publikacją Andreasa Vesaliusza (1514–64) była: Parafraza dziewiątej księgi Liber ad Almansorem, napisana przez arabsko-perskiego lekarza i alchemika Razesa (854–925). Znaczenie Razesa w twórczości Vesaliusza było dotychczas mocno lekceważone.

Porównaj i zobacz więcej →Abdul Haq Compier, Rhazes in the Renaissance of Andreas Vesalius. “Medical History”, 56(2012), s. 3–25. ↓

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/89F11362B9E4995F24C0B0A846BA4DB3/S0025727300000259a.pdf/rhazes-in-the-renaissance-of-andreas-vesalius.pdf,