Historia medycyny na pograniczu dziedzin. Rozważania na marginesie książki “MEDICINA, antiqua mediaevalis et moderna…

Interdyscyplinarny charakter historii medycyny pozwala na przyjmowanie różnorodnych perspektyw badawczych oraz korzystanie z dorobku wielu dyscyplin naukowych, co realizują autorzy artykułów składających się na książkę Medicina, antiqua mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia. Publikacja jest wynikiem interdyscyplinarnej konferencji poświęconej historii medycyny, zorganizowanej 29–30 maja 2018 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Książka zawiera dwadzieścia trzy artykuły ułożone chronologicznie według swojej tematyki, z czego dwanaście z nich przypada na starożytność i średniowiecze, a jedenaście na czasy nowożytne.