HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

Slide 1

Galen z Pergamonu
"O moich własnych księgach"
(De libris propriis liber) (Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)

We wprowadzeniu do swojego dzieła autobibliograficznego
GALEN z PERGAMONU napisał:

"Wielu spośród współczesnych lekarzy i filozofów nie potrafi poprawnie [ze zrozumieniem] czytać, a jednak często nauczają tej największej i najwspanialszej nauki - spośród wszystkich sztuk - którą jest filozofia lub medycyna. Tego rodzaju zaniedbania [w wykształceniu] miały swój początek wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem,
jednak nie osiągnęło [wówczas] jeszcze takiej skrajności jak ma to miejsce w czasach obecnych".

C.G. Kühn, "Claudii Galeni opera omnia", vol. XIX, Leipzig: Knobloch, 1821, s. 8.

STRONA W PRZYGOTOWANIU!!!

HISTORYCY

A – D

GERIT BOS

HISTORYCY

E – M

WALENTYNA KORPALSKA

ANITA MAGOWSKA

SPYROS MARKETOS

HISTORYCY

N – R

VIivian Nutton

ANTOINE PIETROBELLI

BOŻENA PŁONKA-SYROKA

HISTORYCY

S – Z

P.N. SINGER

WOJCIECH ŚLUSARCZYK

BEATA WOJCIECHOWSKA

Skip to content