BEATA WOJCIECHOWSKA


profesor doktor habilitowana


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

WYBRANE PUBLIKACJE

  • Flebotomia i purgowanie czyli o leczeniu w wiekach średnich, Kielce 2019.
  • The Development of Confraternities in Central European the Middle Ages and Early Modern Period (w:) A Companion to Medieval and Early Modern Confraternities, ed. Konrad Eisenbichler [Companions to the Christian Tradition, 83], Leiden: Brill, 2019, s. 65-87.
  • Poczęcie człowieka w świetle Speculum naturale Wincentego z Beauvais (ok.1194-1264) (w:) Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia – filozofia – religia, red. L. Kostuch, S. Konarska – Zimnicka, B. Wojciechowska, Kielce 2019, s.153-164.
  • Kostuch Lucyna, Wojciechowska Beata, Konarska-Zimnicka Sylwia, Ancient and Medieval Animals and Self-recognition: Observations from Early European Sources. Early Science and Medicine. 2019, Vol. 24, Issue 2, s. 117-141.
  • Blood science. From Galen to William Harvey – transformations of the paradigm until the end of the seventeenth century, (w:) Paradigms, Thinking Styles, Research Programs. How Does Science Change?, ed. L. Kostuch, B. Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka, Rev. P. Tambor, Kielce 2020, s. 43-54.
  • Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych, „Almanach Historyczny” 2021, t.23, z.2, s.143-155.
  • M. Wojciechowska, B. Wojciechowska, Reflections on Health. Historical and Contemporary Contexts, Kielce 2021.

ZOBACZ WIĘCEJ↓

 → POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

→ ORCID

KONFERENCJE