Walentyna Korpalska

WALENTYNA KORPALSKA


profesor doktor habilitowana

Kontakt: wkorpalska@wp.pl


Jest z wykształcenia historykiem, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”. Autorka znanej i cenionej książki pt. Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, wydanej nakładem wydawnictwa „Ossolineum” w 1981 r. (drugie wydanie 1988 r.) Obecnie jej zainteresowania badawcze obejmują historię medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim. Plonem tych badań jest między innymi książka Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego (Toruń 2008). W 2009 r. decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN uzyskała stopień naukowy dr hab. n. hum. w zakresie historia-historia medycyny. Jest z wyboru członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Bierze czynny udział w ruchu naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przez 16 lat pełniła obowiązki kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK. Jest doświadczonym dydaktykiem.

ZOBACZ WIĘCEJ

 → źródło: → Fundacja Naukowa Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych