JUDYTA KRAJEWSKA


doktor

KONFERENCJE

ref. „WIELKIE EPIDEMIE” Międzynarodowy Zjazd Towarzystwa Miłośników HISTORII MEDYCYNY i FARMACJI, Łódź, Instytut Medycyny Pracy, 15-16 czerwca 2010

ref. „ANTYKONCEPCJA I ABORCJA W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE. ZAGADNIENIA WYBRANE”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Aborcja w starożytności” UKSW, 9 maja 2011

ref. „KULT ASKLEPIOSA W ŚWIECIE ŚRÓDZIEMNOMORSKIM”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pt. RELIGIE W ŚWIECIE ŚRÓDZIEMNOMORSKIM, 18 listopada 2013, UKSW Warszawa

ref. WITRUWIUSZ I JEGO WIZJA “ZDROWEGO MIASTA” w: „Czystość i brud. Higiena w starożytności”, Bydgoszcz, 12-13 września 2013 r. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ref. „PLAGA JUSTYNIANA I INNE ŚREDNIOWIECZNE ZARAZY”, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Czystość i brud. Higiena w średniowieczu. Bydgoszcz, 11-12 września 2014 r. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ref. „DŻUMA WE FLORENCJI”, Międzynarodowa Konferencja „Fiorenza Bella tutto il vulgo canta!”. Warszawa, 13 czerwca 2014, UKSW

Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu serii „Miasto idealne” pt.: Utopia a rzeczywistość” Warszawa, 2 grudnia 2015, UKSW

„ZDROWOTNA PROFILAKTYKA PIERWOTNA, CZYLI KONTROLOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB W MIASTACH OD ANTYKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI” Ogólnopolska Konferencja naukowa, referat pt. w: „Miasto idealne. Utopia a rzeczywistość” Warszawa, 2 grudnia 2015, UKSW

Konferencja ‘RAK-MAT’ w ramach projektu społecznego ref. pt. „CHOROBY NOWOTWOROWE W STAROŻYTNOŚCI. CZY ODNAJDUJEMY POTWIERDZENIE W MATERIAŁACH ŹRÓDŁOWYCH?”, 15 lutego 2015

Organizacja konferencji Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej „Choroba i zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia w aspektach: historycznym, kulturowym i medycznym”, Warszawa, UKSW, 9 marca 2017 (patronat Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz referat wygłoszony: POCZĄTKI PIERWOTNEJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADACH WYBRANEJ LITERATURY

ref. „NAJWIĘKSZA PANDEMIA XX WIEKU”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czystość i brud. Higiena między wojnami” Bydgoszcz, 20-21 września 2017 r. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współorganizacja (wspólnie pełnomocnikiem Rektora do utworzenia Wydziału Medycznego UKSW w Warszawie oraz GŁÓWNYM INSPEKTOREM SANITARNYM) oraz prowadzenie ogólnopolskiego seminarium naukowego oraz debaty: „DOPALACZE-CO ZYSKUJESZ, CZYM RYZYKUJESZ”, Warszawa, UKSW, 21 maja 2018

WYBRANE PUBLIKACJE

Krajewska J., “PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE CHORÓB W STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMIE” Artykuł, Czasopismo: Seminare. Poszukiwania naukowe, Tom: 28, Opublikowano: 2010

Krajewska J., WITRUWIUSZ I JEGO WIZJA “ZDROWEGO MIASTA” Rozdział Książka: Czystość i brud. Higiena w starożytności, 2013

Krajewska J., „PLAGA JUSTYNIANA I INNE ŚREDNIOWIECZNE ZARAZY W WYBRANYCH WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH ŹRÓDŁACH PISANYCH” Rozdział, Książka: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, 2014

Krajewska J., ZNACZENIE TERMINU “EPIDEMIA” W STAROŻYTNEJ LITERATURZE GRECKO-RZYMSKIEJ. PRÓBA ANALIZY NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH” Artykuł, Czasopismo: „Seminare. Poszukiwania naukowe”, Tom: 35 Zeszyt: 4, 2014

Krajewska J., „NAJWIĘKSZA PANDEMIA XX WIEKU. DYSKUSJA NA TEMAT ŹRÓDEŁ I GLOBALNEJ ŚMIERTELNOŚCI PANDEMII GRYPY W WYBRANEJ LITERATURZE ŚWIATOWEJ” Rozdział Książka: Czystość i brud. Higiena między wielkimi wojnami, 2017

Krajewska J., „NIE TYLKO O SZTUCE LEKARSKIEJ W WYBRANYCH PISMACH CORPUS HIPPOCRATICUM” Artykuł Czasopismo „Saeculum Christianum”, 2018 r. s.54-62

Krajewska J., “ARTIFEX MEDICINAE ”, CZYLI O CELSUSIE I „DE MEDICINA”, artykuł Czasopismo „Saeculum Christianum”, 2019 r. s.5-14

Krajewska J., “ORANDUM EST UT SIT MENS SANA IN CORPORE SANO”, THE BEGINNINGS OF HEALTH PREVENTION IN ANTIQUITY”, Artykuł, Czasopismo: „Seminare. Poszukiwania naukowe”, Tom: 40 Zeszyt: 4, 2019, s. 133-146

Krajewska J., TEORIA PULSU W STAROŻYTNOŚCI, VOX PATRUM 2022, s.7-23

Galen z Pergamonu, “O moich własnych księgach (De libris propriis liber – Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)”, VOX Patrum 2023, 123-162 – (Polish translation, introduction and commentary). Polish translation, introduction and commentary by L. Karczewski & J. Krajewska

Galen z Pergamonu “De ordine librorum suorum ad Eugenianum / O porządku moich własnych ksiąg dla Eugenianosa”, Vox Patrum 82/2022 (Polish translation, Introduction & commentary Galen of Pergamon) Polish translation, introduction and commentary by L. Karczewski & J. Krajewska

ZOBACZ WIĘCEJ↓

 → POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

→ ORCID