XX i XXI WIEK

Szpitale w Powstaniu Warszawskim

Tymczasem w lipcu 1944 r. na terenie lewobrzeżnej Warszawy znajdowało się aż 20 stałych szpitali…

Zmarł prof. dr hab. Ryszard Gryglewski

Informacja ze strony Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uniwersytet Jagielloński…

Sztuka stawiania diagnoz

“Termin diagnoza wywodzi się z greckiego terminu diagnosis, co oznacza rozróżnianie…

NAUKA PRZECIW PANDEMII – inicjatywa środowiska naukowego

Przedstawiciele środowiska naukowego w ramach inicjatywy „Nauka przeciw…