IV EDYCJA INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
HISTORIA – FILOZOFIA – RELIGIA
5-6 marca 2024

MEDICINE ANTIQUA,
MEDIEVALIS
ET MODERNA
KIEDY
5-6 MARCA
2024
GDZIE
UNIWERSTYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH
ORGANIZATOR
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU
JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH
DZIEŃ I
DZIEŃ 1

program dnia pierwszego (5 marca 2024)
w przygotowaniu

DZIEŃ II
DZIEŃ 2

program dnia drugiego (6 marca 2024)
w przygotowaniu

DZIEŃ  I
DZIEŃ I
DZIEŃ II
DZIEŃ II
previous arrow
next arrow
Slide 1
Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu pocztą elektroniczną na adres: medicina.konferencja@gmail.com do dnia 14 stycznia 2024 roku. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane w późniejszym terminie. Opłata za udział w konferencji będzie wynosiła 350 zł (przy czym opłata dla doktorów i doktorantów wynosi 250 zł). Nadmieniamy, że planujemy druk materiałów pokonferencyjnych.

Skip to content