STAROŻYTNOŚĆ

Slide 1

Galen
z Pergamonu

II/III wiek po Chr.

(De libris propriis liber)
(Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)

"Wielu spośród współczesnych lekarzy i filozofów nie potrafi poprawnie [ze zrozumieniem] czytać, a jednak często nauczają tej największej i najwspanialszej nauki - spośród wszystkich sztuk - którą jest filozofia lub medycyna. Tego rodzaju zaniedbania [w wykształceniu] miały swój początek wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem, jednak nie osiągnęło [wówczas] jeszcze takiej skrajności jak ma to miejsce w czasach obecnych".

C.G. Kühn, "Claudii Galeni opera omnia", vol. XIX, Leipzig: Knobloch, 1821, s. 8. tłum. Łukasz Karczewski, judyta Krajewska

HIPPOCRATES’ WOMAN: READING THE FEMALE BODY IN ANCIENT GREECE

Helen King w  Hippocrates’ Woman: Reading the Female Body in Ancient Greece,  przeprowadza…

WPŁYW MEDYCYNY ANTYCZNEJ NA POSTRZEGANIE ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ ŚW. HIERONIMA W ŚWIETLE JEGO WYBRANYCH PISM

Darrel Amundsen twierdzi, że we wczesnym chrześcijaństwie byli myśliciele, którzy uznawali naturalną…

Jak czytać traktaty Galena z Pergamonu, czyli “O porządku moich własnych ksiąg…”. cz. 1

Większość dzieł Galena zwiera elementy autobiograficzne, ale kilka traktatów jest wyłącznie…

Galen z Pergamonu “Zarys empiryzmu”

ZOBACZ↓ Galen z Pergamonu, “Zarys empiryzmu”, tłumaczenie Artur Pacewicz, “Studia…