STAROŻYTNOŚĆ

Slide 1

Galen
z Pergamonu

II/III wiek po chr.

(De libris propriis liber)
(Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)

“Wielu spośród współczesnych lekarzy i filozofów nie potrafi poprawnie [ze zrozumieniem] czytać, a jednak często nauczają tej największej i najwspanialszej nauki – spośród wszystkich sztuk – którą jest filozofia lub medycyna. Tego rodzaju zaniedbania [w wykształceniu] miały swój początek wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodzieńcem, jednak nie osiągnęło [wówczas] jeszcze takiej skrajności jak ma to miejsce w czasach obecnych”.

Galen z Pergamonu, “De libris propriis liber”, czyli Galen o swoich własnych księgach

De libris propriis liber jest drugą częścią autobiograficznego dyptyku Galena z Pergamonu. Pierwsza…

HIPPOCRATES’ WOMAN: READING THE FEMALE BODY IN ANCIENT GREECE

Helen King w  Hippocrates’ Woman: Reading the Female Body in Ancient Greece,  przeprowadza…

WPŁYW MEDYCYNY ANTYCZNEJ NA POSTRZEGANIE ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ ŚW. HIERONIMA W ŚWIETLE JEGO WYBRANYCH PISM

Darrel Amundsen twierdzi, że we wczesnym chrześcijaństwie byli myśliciele, którzy uznawali naturalną…

Jak czytać traktaty Galena z Pergamonu, czyli “O porządku moich własnych ksiąg…”. cz. 1

Większość dzieł Galena zwiera elementy autobiograficzne, ale kilka traktatów jest wyłącznie…