Medycyna i nacjonalizm – stacja szpitalna na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu

Stacja szpitalna na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu powstała na rozkaz gestapo w celu zapewnienia opieki medycznej pozostałym w mieście tzw. Żydom uprzywilejowanym (kombatanci ranni podczas I wojny światowej, lekarze, personel medyczny i ich rodziny), małżonkom z małżeństw mieszanych, osobom półkrwi oraz więźniom obozów pracy. Kwestia zagłady niemieckich Żydów żyjących w małżeństwach mieszanych lub tych, którzy zostali zakwalifikowani do grupy „mieszanego pochodzenia”, była wielokrotnie podnoszona na forum urzędów i instytucji narodowo-socjalistycznych, ale nigdy ostatecznie jej nie rozstrzygnięto. Zgodnie z narodowosocjalistyczną ideologią rasową dla tej grupy społecznej musiano utworzyć osobne placówki medyczne, zapewniające świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia. Takim właśnie miejscem była stacja szpitalna na cmentarzu żydowskim przy ul. Lotniczej we Wrocławiu.

ZOBACZ WIĘCEJ↓

Izabela Spielvogel, Medycyna i nacjonalizm – stacja szpitalna na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu, “MEDYCYNA NOWOŻYTNA”, 28 (2022 ), z. 2 s. 99-115