III OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z HISTORII FARMACJI PN. REKLAMA I LEK, BYDGOSZCZ 27-28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Postęp cywilizacyjny, owocujący pojawieniem się i upowszechnieniem nowoczesnych mediów, przyczynił się do powstania rynku reklamowego. Jego istotnym elementem stały się reklamy leków. Zjawisko to zaczęło wywoływać dyskusje na temat uczciwości farmaceutów i lekarzy. Stało się przedmiotem kodeksów etyki zawodowej oraz regulacji prawnych. Wprowadzane przepisy nie zawsze jednak nadążały za kreatywnością copywriterów oraz postępem nauki. Reklamy farmaceutyków zaczęły sprzyjać lekomanii i polipragmazji. Obecnie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, dominują na polskim rynku reklamowym. Ich twórcy obiecują nie tylko odzyskanie lub zachowanie zdrowia, lecz także osiągnięcie życiowego spełnienia i szczęścia. Reklamy są jednak także dźwignią
handlu – paliwem dla prosperity. Informują o środkach przynoszących ulgę w cierpieniu. Obszerny i wielopłaszczyznowy temat reklamy leków jest zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia, łączącego perspektywę historyczną ze spojrzeniem na obecną sytuację. Celem seminarium jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach:
⁄ Początki reklamy leków
⁄ Ewolucja narracji w reklamach leków
⁄ Socjotechnika w reklamach leków
⁄ Ewolucja szaty graficznej reklamy leków
⁄ Reklamy leków a etyka zawodowa medyków
⁄ Reklamy leków a regulacje prawne
⁄ Reklamy leków a styl życia
⁄ Postęp nauki a reklamy leków
⁄ Reklamy leków a rozwój rynku farmaceutycznego

→ ZOBACZ KOMUNIKAT NR 1