Pseudo-Dioskuridesa wiedza o roślinach

Wczesne łacińskie średniowiecze nie interesowało się teorią medycyny, ale pieczołowicie przechowywało przejętą od starożytności praktyczną wiedze o leczeniu rozmaitych schorzeń zawartą między innymi w licznych zielnikach

ZOBACZ WĘCEJ ↓

w artykule Tatiany Krynickiej pt. Pseudo-Dioskuridesa wiedza o roślinach w: “ROCZNIKI HUMANISTYCZNE”, T. LIV-LV, zeszyt 3, 2006-2007.