CZY FAKTYCZNIE SEKCJA ZWŁOK BYŁA ZAKAZANA PRAWEM W ISLAMIE? ŚREDNIOWIECZNY ISLAM WOBEC SEKCJI.

Zdaniem Emilie Savage-Smith w wielu opracowaniach z historii medycyny często stwierdzano, że sekcja zwłok była prawnie zakazana w islamie, mimo iż rzadko cytowano źródła  dla wykazania słuszności takiego twierdzenia. Tematem, artykułu jest odpowiedź na pytanie o zasadność zasadność takiego twierdzenia, a także prezentacja ogólnego nastawienia do sekcji zwłok wśród średniowiecznych islamskich społeczności medycznych i naukowych.

Problem ma dwa aspekty: status prawny sekcji zwłok oraz ogólną akceptowalność intelektualną i kulturową tej praktyki, ponieważ prawny zakaz niekoniecznie oznacza brak praktyki, czego dowodzi na przykład wróżenie lub picie wina, z których oba były nadal praktykowane w islamie, chociaż wyraźnie zabronione

ZOBACZ WIĘCEJ↓

→Emilie Savage-Smith, Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam, “Journal of The History of Medicine and Allied Sciences”, 50(1995), s. 68-111.→ Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam | Emilie Savage-Smith – Academia.edu