W ZDROWIU I W CHOROBIE. ZALECENIA DIETETYCZNE W WYBRANYCH ŚREDNIOWIECZNYCH TRAKTATACH MEDYCZNYCH Z SALERNO (XI-XIII W.)

Troska o zdrowie, eliminowanie cierpienia oraz chorób w wymiarze fizycznym i duchowym była przedmiotem refleksji teoretycznej od czasów antycznych. Średniowieczne traktaty medyczne, powstałe w szkole medycznej w Salerno, szczegółowo zajmowały się substancjami pokarmowymi, klasyfikując je jako pożywienie oraz skuteczne lekarstwa na wiele schorzeń. Dieta była uważana za integralną część ogólnego, dobrego samopoczucia człowieka. Żywność i napoje pełniły funkcje odżywcze, profilaktyczne oraz lecznicze. Zalecenia dotyczące diety wynikały z ukształtowanej wiedzy, obserwacji, doświadczenia i były uzasadniane przez reguły patologii humoralnej. Oparte były o zasadę równowagi, umiarkowania i indywidualnego podejścia do człowieka.

Wojciechowska, B. (2022). W zdrowiu i w chorobie. Zalecenia dietetyczne w wybranych średniowiecznych traktatach medycznych z Salerno (XI-XIII w.). Saeculum Christianum, 29(2), 5-16.

ZOBACZ → https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/10640/9775