W JAKI SPOSÓB NALEŻAŁO OPIEKOWAĆ SIĘ DZIECKIEM W PIERWSZYCH TYGODNIACH JEGO ŻYCIA? ZALECENIA AUTORÓW ŚREDNIOWIECZNYCH TRAKTATÓW …

Artykuł omawia kwestie związane z opieką nad dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia na przykładzie wybranych średniowiecznych traktatów medycznych: Liber de sinthomatibus mulierum i De curis mulierum przypisywanych żyjącej w XI/XII wieku Trotuli z Salerno, Ad mulieres ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium autorstwa Michała Savonaroli oraz Régime du corps Aldobrandina ze Sieny. Autorzy tych dzieł omówili między innymi, jak prawidłowo przeciąć pępowinę, wykąpać dziecko czy w razie konieczności wybrać odpowiednią mamkę, która w zastępstwie matki miała zająć się jego karmieniem.

ZOBACZ → Głusiuk, A. (2022). W jaki sposób należało opiekować się dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia? Zalecenia autorów wybranych średniowiecznych (XI-XV) traktatów medycznych. Saeculum Christianum29(2), 17-30.