Trudny poród w średniowieczu

Każdy poród, bez względu na status społeczny kobiety, wiązał się z dużym ryzykiem i nierzadko kończył się zgonem jej, dziecka lub obojga. Trudno obecnie określić, jak wiele pań zmarło wówczas na skutek różnych komplikacji okołoporodowych. Ówcześni autorzy w swoich dziełach nie poświęcali kobietom dużej uwagi, i jeśli odnotowali śmierć którejś z nich, to z reguły zgon dotyczył przedstawicielki wyższych warstw społecznych, podczas gdy o pozostałych zazwyczaj nie pisano… Bez wątpienia liczba zgonów musiała być jednak znaczna, skoro autor – mężczyzna – zwrócił na nie uwagę i uznał, że warto o tym napisać.

ZOBACZ WIĘCEJ → ANNA GŁUSIUK, Michał Savonarola o trudnym porodzie w “Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium”, “MEDYCYNA NOWOZYTNA”, 28(2022), z. 1, s. 55-71.