Lekarze i chirurdzy w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII–XVIII wieku

Był lecznicą wielooddziałową i wielofunkcyjną, przystosowaną do kuracji różnorodnych chorób, co w wtedy było zjawiskiem wyjątkowym. Znajdowało się w nim sześć oddziałów: Corsia Grande (dla gorączkujących), Ospedale dei Feriti (dla rannych), S. Giacinto (chorych na gruźlicę), S. Girolomo (dotkniętych szkorbutem), S. Antonio (chorych na kamienie) oraz dla dotkniętych świerzbem. Oprócz nich były małe wewnętrzne szpitaliki: S. Filippo (dla personelu szpitalnego), Ospedale dei Nobili (osób szlachetnie urodzonych), S. Gaetano (dla szalonych i majaczących), S. Carlo (dla chorych w czasie epidemii), S. Lorenzo (dla chorych ogólnie), a także usytuowany w sąsiedztwie Ospedale dei Pazzi (dla „głupich” chłopców).

ZOBACZ WIĘCEJ → M. SURDACKI, Lekarze i chirurdzy w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVII–XVIII wieku, “MEDYCYNA NOWOŻYTNA|, tom 28(2022), z. 1, s. 11-52