SZTUKA UZDRAWIANIA W MALARSTWIE I GRAFICE EPOKI NOWOŻYTNEJ

Utożsamiający związek pomiędzy medycyną i sztuką wynika już z klasycznej definicji sztuki pochodzącej od Arystotelesa, a rozwiniętej przez św. Tomasza z Akwinu. Według niego sztuka jest zasadą poprawnego wytwarzania dzieł zamierzonych, a racją jej bytu jest uzupełnienie braku pozostawionego przez naturę: – Ars imitatur naturam et suplet defectum naturae in illis inquibus – natura deficit – Sztuka naśladuje naturę i dopełnia zastane braki tam, gdzie one występują.

ZOBACZ WIĘCEJ w artykule:→ Moniki Klimowskiej pt: „Sztuka uzdrawiania w malarstwie i grafice epoki nowożytnej”, który znajduje się w najnowszym numerze MDW 2-4, 2022 str.45-49

https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/z-zycia-uczelni/2022/mdw_2-4-2022_internet.pdf