HIPPOCRATES’ WOMAN: READING THE FEMALE BODY IN ANCIENT GREECE

Helen KingHippocrates’ Woman: Reading the Female Body in Ancient Greeceprzeprowadza analizę  praktyki i teorii starożytnej medycyny w odniesieniu do kobiet oraz  jej wpływu na współczesną myśl medyczną.