“De humani corporis fabrica libri septem”

Andreas Vesalius (ur. grudnia 1514 – zm.15 października 1564).  W 1543 roku Johannes Oporinus  opublikował przełomowe dzieło Vesaliusa z zakresu ludzkiej anatomii De Humani Corporis Fabrica Libri Septem . Prawdopodobnie w tym samym czasie została opublikowana skrócona wersja dzieła Vesaliusa De humani corporis fabrica librorum epitome (Abridgement of the Structure of the Human Body) bardziej znana jako Epitome, w której na plan pierwszy wysuwają się ilustracje. Tekst stanowi formę dodatku objaśniającego ilustracje.

Zdjęcie : → DOMENA PUBLICZNA (prawdopodobny malarz Jani van Calcarow – strona XII De humani corporis fabrica (wydanie z 1534 r.) portret Andreasa Vesaliusa 

→ : ZOBACZ Andreae Vesalii… De humani corporis fabrica libri septem…: De humani …

Zobacz obraz źródłowy