Czy “plaga Justyniana” faktycznie zdziesiątkowała populację Europy?

Dżuma Justyniana, czyli epidemia, która ogarnęła Cesarstwo Bizantyjskie w pocz. VI w. – wbrew utartej wśród historyków opinii – nie zdziesiątkowała jego populacji. Interdyscyplinarne badania wykazały, że jej skala była zdecydowanie mniejsza.

Czy Faktycznie możemy tak twierdzić? Zobacz więcej na stronie → Dżuma Justyniana pod koniec starożytności wcale nie zdziesiątkowała populacji Europy | Nauka w Polsce (pap.pl) 

oraz → The Justinianic Plague: An inconsequential pandemic? | PNAS