“ALFABET GALENA” głównym źródłem dla zrozumienia bogactwa i różnorodności historii medycyny i farmacji (Apteka od starożytności do średniowiecza)

Historia medycyny jest wielkim wyzwaniem dla historyka badającego rękopisy wczesnośredniowiecznych ksiąg. Odkryty  w Bibliotece Watykańskiej rękopis z intrygującym alfabetem stał się nie lada wyzwaniem  dla tłumacza wobec przyjętej powszechnie periodyzacji historycznej: rozróżnienie medycyny „starożytnej” a „wczesnym średniowieczem” łatwo się zaciera i jak pokazuje lektura  “Alfabetu” duży problem sprawia rozróżnienie między starożytnością a średniowieczem…

ZOBACZ WIĘCEJ → Nicholas Everett, The Alphabet of Galen. Pharmacy from Antiquity to the Middle Ages, Torono-Bufallo- London 2021.