doktor habilitowany, historyk. Absolwent Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy. Kierownik Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. W latach 2019-2020 p.o. kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK. Adiunkt w Katerze Nauk Społecznych i Medycznych CM UMK. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Współzałożyciel Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”.

Kontakt: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl

kom. 661 876 262

źródło:Fundacja Naukowa Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych

Skip to content