HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA MEDYCYNY i FARMACJI

HISTORY OF MEDICINE AND PHARMACY

HISTORIA

OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Obraz Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, to jej wizja legendy o Hipokratesie, który nie przyjął zaproszenia na dwór króla perskiego Artakserksesa z dynastii Achemenidów oraz wszelkich darów związanych z tym zaproszeniem. Domena publiczna

„Gdzie jest miłość do człowieka, [tam] jest miłość do sztuki [medycznej]”
ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη
(W.H.S. Jones, “Hippocrates Collected Works”, I. VI,
Harvard University Press, Cambridge, USA 1923, s. 321

Zdaniem Hippokratesa … medycyna powinna być traktowana jako τέχνη, które można tłumaczyć jako biegłość, kunszt, umiejętność, rękodzieło, rzemiosło, sztukę,
ewentualnie jako coś, co jest zgodnie z zasadami sztuki. 
Tą prawdziwą τέχνη, co w tym wypadku prawdopodobnie powinno się tłumaczyć jako umiejętność, nabywa się dzięki bezpośredniej obserwacji pracy lekarza i własnej pracy pod obserwacją lekarza.
To zdobyte doświadczenie i badania powinny stanowić jej podstawę.
Medycyna nie powinna posługiwać się hipotezami, uogólnieniami czy domysłami. Jej podstawą powinny być doświadczenie i badania
Z chorym powinno rozmawiać się o jego chorobie, bowiem nikt bardziej od cierpiącego na daną przypadłość nie zrozumie jej istoty.

STAROŻYTNOŚĆ

HISTORIA MEDYCYNY

MEZOPOTAMIA

GRECJA

RZYM

EGIPT

ŚREDNIOWIECZE

HISTORIA MEDYCYNY

BIZANCJUM

MEDYCZNA HISZPANIA ARABSKA

ISLAM

EUROPA ŁACIŃSKA

nowożytność

HISTORIA MEDYCYNY

TEORIE MEDYCZNE NOWOŻYTNOŚCI

RENESANS MEDYCYNY STAROŻYTNEJ

XIX wiek

HISTORIA MEDYCYNY

PRZEŁOM BAKTERIOLOGICZNY

KALENDARIUM/OŚ CZASU

XX – XXI wiek

HISTORIA MEDYCYNY

OSIĄGNIĘCIA XX i XXI WIEKU

KALENDARIUM/OŚ CZASU

Skip to content