About Us

Przysięga Hipokratesa

„Gdzie jest miłość do człowieka, [tam] jest miłość do sztuki [medycznej]”
ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη
(W.H.S. Jones, “Hippocrates Collected Works”, I. VI,
Harvard University Press, Cambridge, USA 1923, s. 321

Zdaniem Hippokratesa … medycyna powinna być traktowana jako τέχνη, które można tłumaczyć jako biegłość, kunszt, umiejętność, rękodzieło, rzemiosło, sztukę,
ewentualnie jako coś, co jest zgodnie z zasadami sztuki. Tą prawdziwą τέχνη, co w tym wypadku prawdopodobnie powinno się tłumaczyć jako umiejętność, nabywa się dzięki bezpośredniej obserwacji pracy lekarza i własnej pracy pod obserwacją lekarza. To zdobyte doświadczenie i badania powinny stanowić jej podstawę.
Medycyna nie powinna posługiwać się hipotezami, uogólnieniami czy domysłami. Jej podstawą powinny być doświadczenie i badania. Z chorym powinno rozmawiać się o jego chorobie, bowiem nikt bardziej od cierpiącego na daną przypadłość nie zrozumie jej istoty.

About Us

Great Staff
Our carers respond every time with a big warm smile.
Safety
We can provide for our lorem ipsum dolor sit amet nisi.
Experience
Because the most important lorem ipsum dolor sit amet.
Activities
Different daily activities that help lorem ipsum dolor sit.

About Us

Skip to content