ŻÓŁĆ – GNIEW – FURIA. MEDYCZNE I KULTUROWE ASPEKTY NA PRZESTRZENI DZIEJÓW.

 Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”,

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,

oraz

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

mają przyjemność zaprosić

na

ogólnopolską konferencję naukową pn.:

 

Żółć – gniew – furia.  

Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

 Bydgoszcz 22-23 kwietnia 2021 r.

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat żółci pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych: Żółć i cholerycy. Stan duszy i ciała.

  • Wpływ Marsa. Znaki zodiaku. Żółć a astrologia.
  • Żółć – gniew – furia w kulturze (i popkulturze).
  • Motyw gniewu – furii w sztuce i literaturze.
  • Żółć i cholerycy w dawnym dyskursie medycznym.
  • Żółć w świetle współczesnych standardów medycznych.
  • Temperament choleryczny w świetle współczesnej psychologii.

Organizatorzy są otwarci na referaty wykraczające poza ich ramy, związane z tematem konferencji. Nie ograniczony jest również zasięgu geograficznego, ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień. Do udziału w konferencji Organizatorzy zapraszają wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów i doktorantów oraz młodych (nawet tylko duchem) pracowników naukowych, reprezentujących kierunki związane z: medycyną, farmacją, psychologią, a także historią, historią sztuki, literaturoznawstwem, religioznawstwem, etnologią, antropologią kultury itpCzas na wygłoszenie referatu wynosił będzie 20 minut. 

ZOBACZ WIĘCEJ