Zdrowie i choroba w czasach Stanisława Staszica (1755-1826)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” oraz Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile,

mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową pt.: Zdrowie i choroba w czasach Stanisława Staszica (1755-1826)

Piła, 16-17 września 2022 r.

Obszerny i wielopłaszczyznowy temat zdrowia i choroby w czasach Stanisława Staszica pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Celem konferencji jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach badawczych:

  • Nauki przyrodnicze a medycyna.
  • Krytyka przed oświeceniowych koncepcji zdrowia i choroby.
  • Alternatywne koncepcje medyczne.
  • Kształcenie uniwersyteckie (medycyna, farmacja).
  • Medykalizacja szpitalnictwa.
  • Początki psychiatrii.
  • Zmiany w zakresie standardów farmaceutycznych.
  • Prozdrowotne wychowanie dzieci i młodzieży.
  • Zdrowie publiczne (medycyna policyjna, szczepienia ochronne)
  • Przeciwdziałanie epidemiom.

Organizatorzy konferencji są otwarci także na referaty wykraczające poza wyznaczone ramy, ale związane z tematem konferencji. Do udziału zapraszają badaczy zainteresowanych tą tematyką, zaś w szczególności naukowców, reprezentujących kierunki związane z: historią, historią nauki, medycyny i farmacji, a także medycyną oraz farmacją.

ZOBACZ WIĘCEJ