UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI. COLLEGIUM MEDICUM

Gdy w 1364 r. król Kazimierz Wielki założył w Krakowie uniwersytet, istniały trzy fakultety (bez teologii), przy czym medycynę reprezentowało dwóch profesorów: lector ordinarius in medicinis, który był profesorem medycyny, oraz prawdopodobnie profesor astronomii, który wykładał astrologię będącą przez długi czas nieodłączną częścią medycyny. Wszystkie wykłady odbywały się na zamku na Wawelu.

COLLEGIUM MEDICUM UJ →  ZOBACZ WIĘCEJ → HISTORIA