Tradycja badań nad malarią w PNG

Ponad sto lat temu wyprawa genialnego mikrobiologa Roberta Kocha do Holenderskich Indii Wschodnich (Indonezja) i niemieckiej Nowej Gwinei (obecnie Papua Nowa Guinea lub PNG), której celem były badania nad malarią,  zaowocowała obserwacjami, które wciąż mają kluczowe znaczenie dla naszego obecnego zrozumienia epidemiologii. Tradycja badań nad malarią w PNG, której pionierem był Koch, trwa do dziś, a wiele ostatnich badań wciąż nawiązuje do jego pierwotnych koncepcji i hipotez. → ZOBACZ WIECEJ  w artykule ROBERT KOCH REDUX: MALARIA IMMUNOLOGY IN PAPUA NEW GUINEA