historia medycyny

gdzie jest miłość do człowieka, [tam] jest miłość do sztuki [medycznej]

ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη
(W.H.S. Jones, Hippocrates Collected Works, I. VI,
Harvard University Press, Cambridge, USA 1923, s. 321

aktualności


Historia medycyny to historia rozwoju myśli lekarskiej i form praktyki lekarskiej, o zdrowiu i chorobie człowieka (…) w aspekcie historycznym* (T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.11)

sztuka medyczna

przysięga Hippocratesa

Medycyna jest jedną z najstarszych nauk, które zaczęły interesować się swą historią ( T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.13)

medycyna starożytna

Mezopotamia

literatura przedmiotu

Egipt

literatura przedmiotu

Grecja

literatura przedmiotu

Rzym

literatura przedmiotu

Nie jest łatwe ustalenie początków historii medycyny jako nauki ( T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.13)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-hm-1-1-e1582036843613.png

oftamologia

Momentem uchwytnym dla dzisiejszych badaczy jest ukazanie się pierwszych dzieł opisujących medycynę i medyków wyłącznie z historycznego punku widzenia (T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.11)

medycyna średniowieczna

Bizancjum

literatura przedmiotu

Medyczna Hiszpania arabska

literatura przedmiotu

Islam

literatura przedmiotu

Europa łacińska

literatura przedmiotu

Kolejnym etapem historii medycyny, rozpoczynającym się w XVI było opisywanie pism medycznych* ( T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.13)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-hm-1-1-e1582036843613.png

anatomia

Dla epoki oświecenia charakterystyczny jest kolejny etap rozwoju historii medycyny – kierunek pragmatyczny ( T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.13)

medycyna nowożytna

Renesans medycyny starożytnej

literatura przedmiotu

Teorie medyczne nowożytności

literatura przedmiotu

Po pokonaniu leku przed otwarciem jamy brzusznej, możliwe już było dokonywanie coraz to odważniejszych operacji, sięganie do kolejnych narządów ( W. Brzeziński, Chirurgia i specjalności zabiegowe XIX i XX wieku, w: T. Brzeziński, “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.335)

medycyna XIX wieku

Przełom bakteriologiczny

literatura przedmiotu

Antyseptyka i aspektyka

literatura przedmiotu

Współczesna historia medycyny jest nauką bardzo szeroką...Dlatego także i tutaj wkracza specjalizacja. (T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.23) g

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-hm-1-1-e1582036843613.png

lekarze

Wiek XX to wiek dynamicznego rozwoju medycyny (T. Brzeziński, Wprowadzenie do historii medycyny w “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.23)

medycyna XX i XXI wieku

Osiągnięcia medyczne

nagrody Nobla

literatura przedmiotu

Choroby cywilizacyjne

literatura przedmiotu

Historia medycyny jest częścią historii ogólnej, z której można i należy czerpać wiedzę na temat wzlotów i upadków w dziedzinie nauk i praktyk medycznych ( J. Ostrowski, B. Rutkowski, „Nefrologia i Dializoterapia Polska”, 2009, 13,8, s. 179-183)

epidemie

literatura przedmiotu

istnieją choroby, których przechorowanie daje pełną odporność, często na całe życie ( A. Śródka, Rozwój nauk podstawowych i przedklinicznych w: T. Brzeziński, “Historia medycyny”, Warszawa, 2004, s.267)


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-hm-1-1-e1582036843613.png

szpitale

każdy nowy w historii medycyny dzień tworzy ciąg dalszy