dummy-img

BEATA WOJCIECHOWSKA

adminwrz 14, 20222 min read

WYBRANE PUBLIKACJE Flebotomia i purgowanie czyli o leczeniu w wiekach średnich, Kielce 2019. The Development of Confraternities in Central European the Middle Ages and Early Modern Period (w:) A Companion to Medieval and Early Modern Confraternities, ed. Konrad Eisenbichler [Companions…

Skip to content