Sztuka stawiania diagnoz

“Termin diagnoza wywodzi się z greckiego terminu diagnosis, co oznacza rozróżnianie, osądzanie, przy czym uzupełniający dla zrozumienia tego pojęcia jest grecki termin diagnostike techne, czyli sztuka odróżniania, a więc sztuka stawiania diagnoz”.→ ZOBACZ WIĘCEJ w artykule Romana Bieleckiego Wybrane aspekty interpretacyjne problematyki diagnoz