SZPITALNICTWO ZAKONNE W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE

W sumie na ziemiach, zmieniającego się ciągle pod względem terytorialnym, państwa polskiego, uwzględniając Śląsk i tereny zagarnięte przez Krzyżaków, można się doliczyć w okresie całego średniowiecza około 45
szpitali prowadzonych przez charytatywne zakony kanoników regularnych i mocno związane z nimi zakony rycersko-szpitalne 

→ZOBACZ WIĘCEJ w artykule Mariana Surdackiego “SZPITALNICTWO ZAKONNE W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE”, “Roczniki HUmanistyczne, 2(2015)