Początki profilaktyki zdrowotnej w starożytności

“Czy na podstawie tekstów starożytnych można stwierdzić, że to właśnie starożytność zapoczątkowała podstawy profilaktyki zdrowotnej? Czy na podstawie badań archeologów, antropologów oraz historyków można jednoznacznie stwierdzić, że wzmożona aktywność fizyczna i stosowanie diety w starożytności były świadomymi działaniami profilaktycznymi?” → ZOBACZ WIĘCEJ  w artykule J. Krajewskiej, „Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, czyli początki profilaktyki zdrowotnej w starożytności