PALEOPATOLOGIA I OSTEOPOROZA. OSTEOARCHEOLOGIA

PALEODEMOGRAFIA I JEJ ZNACZENIA W POZNANIU WARUNKÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA W STAROŻYTNYCH CYWILIZACJACH. Rudolf Ludwig Karl Virchow i jego wkład w rozwój paleopatologii. Osteoporoza