Ogólnopolska  konferencja naukowa.  “Muzealnictwo medyczne  i farmaceutyczne. Tradycje – problemy – perspektywy”. Bydgoszcz, 29-30.09.2023

Muzea w swoim założeniu mają pełnić cztery główne funkcje: gromadzenie,  przechowywanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Przeciętny odbiorca kultury, myśląc o muzeach, często na pierwszym miejscu wymienia instytucje gromadzące szeroko pojętą sztukę. Istnieją jednak placówki posiadające daleko inne kolekcje – dokumentujące niezmierzoną różnorodność aktywności człowieka. Świadectwem minionych pokoleń lekarzy i farmaceutów są przedmioty użytkowe oraz pamiątki o charakterze archiwalnym, bibliofilskim, ikonograficznym czy medalierskim. Wszystko to jest przedmiotem zainteresowania muzeów. Próby powołania placówek ukierunkowanych na zachowanie tradycji medycy i farmacji podejmowano na ziemiach polskich już pod zaborami, lecz pierwsze muzeum farmacji powstało dopiero w 1946 r., w Krakowie. Od tego czasu wiele się zmieniło. Obecnie muzea takie tworzą zbiór wybitnie niejednorodny. Istnieją jako placówki uniwersyteckie, stanowią mniej lub bardziej wyodrębnioną część muzeów regionalnych
oraz są tworzone przez podmioty prywatne.
Jak wyglądają polskie kolekcje związane z szeroko pojętą tematyką ochrony zdrowia? Jakie problemy towarzyszą gromadzącym je instytucjom? Na czym polegają ich działania? W jaki sposób są one zorganizowane? Kto w nich pracuje? Wreszcie, jak zapowiada się przyszłość takich placówek? Celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania poprzez przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i praktyk z następujących obszarów:
− Tradycje muzealnictwa związanego z lecznictwem
− Kolekcje medyczne i farmaceutyczne
− Miejsce kolekcji medycznych i farmaceutycznych w muzeach wielodziałowych
− Polskie muzea medyczne i farmaceutyczna na tle Europy i świata
− Działania muzeów (badania, edukacja, popularyzacja)
− Muzea medyczne i farmaceutyczne a kwestie organizacyjno-prawne
− Funkcje społeczne muzeów medycyny i farmacji
− Medycy – kolekcjonerzy – muzealnicy
− Jutro kolekcji oraz muzeów medycznych i farmaceutycznych

ZOBACZ WIĘCEJ→ Komunikat-nr-1-Muzealnictwo-medyczne-i-farmaceutyczne.pdf (medycznabydgoszcz.pl)