O wodzie pitnej w poradnikach z lat 1450-1750

Historycy zwykle zakładają, że w nowożytnej Europie i wcześniejszych epokach  ludzie unikali wody, jako zbyt niebezpiecznej, ryzykownej i ogólnie niezdrowej do picia. Dlaczego w połowie piętnastego wieku woda przestała być uważana za “najgorszy z napojów” i w efekcie wino ustąpiło miejsca wodzie jako preferowanemu zdrowemu napojowi (przynajmniej w traktatach medycznych)? → ZOBACZ WIĘCEJ w artykule David Gentilcore FROM ‘VILEST BEVERAGE’ TO ‘UNIVERSAL MEDICINE’: DRINKING WATER IN PRINTED REGIMENS AND HEALTH GUIDES, 1450–1750