Nie tylko „O sztuce lekarskiej” w wybranych pismach “Corpus Hippocraticum”

“…najbardziej intrygującym i fascynującym dziełem, a zarazem najchętniej komentowaną w licznych artykułach i książkach pracą w Corpus Hippocraticum , jest traktat De prisca medicina. Traktat ten, podobnie jak wspomniane już dzieło De morbo sacro, atakuje zarówno „boskie” pochodzenie choroby jak i wtargnięcie w medycynę hipotetycznej spekulacji filozofów” → ZOBACZ WIĘCEJ w artykule: J. Krajewskiej  Nie tylko „O sztuce lekarskiej” w wybranych pismach Corpus Hippocraticum