Najważniejsze są kryteria medyczne

Prof. UKSW, dr hab. Jakub Pawlikowski wspomina o trudnościach, z jakimi musi zmierzyć się środowisko medyczne w podejmowaniu decyzji alokacyjnych i priorytetyzacyjnych w obliczu pandemii. Należy przede wszystkim podejmować próby znalezienia takich rozwiązań, które okażą się najbardziej sprawiedliwe.

Decyzje w tym zakresie powinny zależeć od kryteriów medycznych, jak najbardziej obiektywnych i niepodatnych na manipulacje.