NAJSTARSZE MIEJSKIE SZPITALE POLSKIEGO WILNA (DO 1939 R.)

Funkcjonowanie opieki szpitalnej w Wilnie ma swoje długą, bo przeszło 300-letnią tradycję. Bowiem, jak twierdzą niektórzy, w tym mieście miała powstać jedna z pierwszych placówek opiekuńczo-lecznicza Europy Środkowo-Wschodniej. Placówką tą był tamtejszy szpital św. Jakóba, któremu po przeszło 90 latach, tj. w 1799 r., nadano to wezwanie. Prowadzono w nim leczenie aż do roku 2005, kiedy to zadecydowano o jego likwidacji.

ZOBACZ WIĘCEJ W ARTYLULE  →   Bożeny Urbanek Najstarsze miejskie szpitale polskiego Wilna (do 1939 r.)