Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych

Od wczesnego średniowiecza diagnozowanie chorób na podstawie moczu stawało się coraz bardziej popularne. Wieloaspektowy ogląd moczu stanowił nieinwazyjny i oparty na teorii humoralnej sposób na wskazanie oraz określenie braku równowagi w organizmie. Niewątpliwie autorzy traktatów byli nie tylko teoretykami, lecz także znakomitymi obserwatorami, którzy stworzyli schematy badania moczu, przyczynili się do rozwoju diagnostyki, jak również wypracowali kanon pism dla średniowiecznych uniwersytetów i szkół medycznych

ZOBACZ WIECEJ w → artykule Beaty Wojciechowskiej Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych  w: “Almanach Historyczny”  2021, t. 23, z. 2 (specjalny), s. 143–155.