Mit i myśl etyczna w starożytnej Grecji

“Historycy nauki zgodnie uznają ojcostwo starożytnych Greków w narodzinach zachodniej nowożytnej medycyny. Przez medycynę nowożytną należy rozumieć medycynę racjonalistyczną, w przeciwieństwie do medycyny tradycjonalistycznej, medycyny magicznej i medycyny sanktuariów, związanej z religią”. → ZOBACZ WIĘCEJ w artykule Jacques Boulogne Mit i myśl etyczna w starożytnej Grecji