Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Według humoralnej typologii temperamentów to choroba cechująca się długotrwałym smutkiem, która nierozerwalnie wiąże się z pojęciem melancholika. Czy jest to jednak wystarczające wyjaśnienie, które wyczerpuje zakres tematyczny tego pojęcia?

→ ZOBACZ WIĘCEJ w książce pod redakcją W. Ślusarczyka, R. Wilczyńskiej, G Frische MELANCHOLIA. MEDYCZNE I KULTUROWE ASPEKTY NA PRZESTRZENI DZIEJÓW